English

Nederland en Holland

NEDERLAND en HOLLAND
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier landen. Veruit het grootste is het Europese Nederland. Nederland betekent ‘laag land’: een derde van Nederland ligt beneden de zeespiegel. 

De andere drie landen van het koninkrijk zijn de Caribische eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Sinds 2010 zijn de eilanden Saba, Sint Eustachius en Bonaire zogeheten ‘bijzondere gemeenten’. Ze horen formeel bij het Europese Nederland.

Het Europese Nederland is ingedeeld in twaalf provincies. Twee daarvan zijn Noord- en Zuid-Holland. In deze twee provincies liggen de meeste belangrijke steden. 6,5 miljoen van de 17 miljoen Nederlanders wonen in deze twee provincies. Noord- en Zuid Holland zijn het economische hart van het land. Bij Rotterdam vind je de grootste zeehaven van Europa, Bij Amsterdam een belangrijke internationale luchthaven, in Den Haag het regeringscentrum en verspreid overal in de Randstad bedrijvigheid. In Noord- en Zuid-Holland klopt al vier eeuwen het economisch hart van Nederland. En daarom wordt de naam ‘Holland’ zo vaak gebruikt als men Nederland bedoelt. Zo zijn Holland en Nederland uiteindelijk synoniemen geworden.

POLITIEK
Nederland is een constitutionele monarchie en heeft een parlement (Tweede Kamer, 150 zetels) en een senaat (Eerste Kamer, 75 zetels). De koning (Willem Alexander) is het officiele staathoofd, maar heeft alleen een ceremoniele functie. De premier, of eerste minister is het hoofd van de regering.

Algemene verkiezingen:
Tweede Kamerverkiezing (elke vier jaar, of eerder als de regering voortijdig valt).
Provinciale verkiezingen (elke zes jaar). De provinciale volksvertegenwoordigers kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
Gemeenteraadsverkiezingen (elke vier jaar).
De nationale regering zetelt in Den Haag, maar Amsterdam is officieel de hoofdstad van het land.

BEVOLKING
17 miljoen. Officiële talen: Nederlands, Frysk, Papiamento, Engels. Officiële godsdienst: geen (55,1% geen gezindte / 23,7% rooms-katholiek / 0,2% protestants / 5% islamitisch / 6% overige)
Inwoners van steden en platteland: 90% in stedelijk gebied, 10% op het platteland. Levensverwachting bij geboorte: mannen 80 jaar, vrouwen 83 jaar. Bruto Nationaal Inkomen per hoofd van de bevolking 40.000 euro = 49,000 USD.

GEZONDHEIDSZORG
Iedereen is verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Dat kost ongeveer 100 euro per maand. De overheid geeft mensen met een laag inkomen hiervoor een toeslag.

GEOGRAFIE EN WATERBEHEER
Langste binnenlandse afstand: 440 KM = 274 mijl.

Hoogste punt (Vaalserberg in Zuid Limburg): 322m = 1056 ft boven de zeespiegel.

Laagste punt (omgeving Rotterdam): 6,76 meter = 23 ft onder de zeespiegel.
Een derde van het land ligt onder de zeespiegel. De dichtstbevolkte gebieden, waar de meeste economische activiteit plaatsvindt, liggen hoofdzakelijk onder de zeespiegel.

Waterschappen, ministeries, provincies en gemeentes zorgen voor het onderhoud van:
- een kust van 725 km = 450 mijl, voor de oevers van de Rijn en de Maas die water uit Duitsland en Frankrijk aanvoeren,
- voor talloze grote en kleine bruggen met spoorwegen en wegen,
- voor een enorm scheepvaart-netwerk met sluizen en dammen,
- voor  gigantische stormvloedkeringen en voor dijken zoals de beroemde Afsluitdijk van 30 km = 19 mijl lang. Deze werd in 1932 werd gebouwd om het IJsselmeer te scheiden van de zee.

Om al deze dure voorzieningen te bekostigen, krijgt elke Nederlandse belastingbetaler een jaarlijkse aanslag: de Waterschapsbelasting.